1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat valt er onder regelgeving bij een herbestemming?

Bij een herbestemming komen allerlei wetten en regels om de hoek kijken, van brandveiligheid tot bouwbesluit. Een overzicht vind je in dit kennisdossier over wet- en regelgeving, opgesteld door het Restauratiefonds en het juridisch loket van het NRP.

Waarom heb je het nodig?

Om juridisch in orde te zijn! Het lijkt voor de hand te liggen, maar informeer je zo goed en zo vroeg mogelijk over de wet- en regelgeving die voor jou van toepassing is.

Wie kan je hiermee helpen?

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor omgevingsvergunningen, maar ook voor andere regelgeving kunnen ze je vaak op weg helpen. Verder vind je onder andere hier meer info terug over relevante regelgeving.

Aanvullende informatie

Ben je eigenaar van het monument?

Als het antwoord op die vraag “nee” is, neem dan eerst contact met hem op. Je kan als initiatiefnemer van een herbestemming namelijk van alles willen en plannen, maar het is de eigenaar die keuzes maakt en beslissingen neemt. Let op bij religieus erfgoed want daar ligt de eigendomsverhouding soms wat complexer. Zo is het eigendom van een katholieke kerk doorgaans in handen van het parochiebestuur maar zij moet op haar beurt zaken afstemmen met het bisdom.

Onderhoud of verbouwen: vergunning nodig?

Regulier onderhoud kan zonder vergunning worden uitgevoerd, maar bij een monument ben je al snel vergunningsplichtig. De grens tussen onderhoud en verbouwen is niet altijd even sterk te maken. Hiervoor neem je dus best altijd contact op met de gemeente. Doe op voorhand zeker de vergunningcheck of bekijk het "wel of geen omgevingsvergunning" overzicht van de RCE.

Verandert de functie van je monument?

Is er sprake van een functieverandering in het monument? Dan kan het zijn dat er een bestemmingsplanwijziging nodig is. Meer informatie is te vinden bij bestemmingsplannen.

Verschillende regels bij gemeentelijk monument of rijksmonument

Ben je eigenaar van een rijksmonument of een gemeentelijk monument dat je wil herbestemmen? Er is namelijk een verschil in rechten en plichten, zowel naar juridische verplichtingen, maar bijvoorbeeld ook financieringsmogelijkheden en subsidies. En de partij aan de andere kant van de tafel: gemeente en/of de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed).