Een voucher aanvragen

Een gemeentelijk monument of Rijksmonument herbestemmen? Erfgoedlab Brabant ondersteunt je proces niet alleen met kennis, maar ook met vouchers. Iedere voucher heeft een waarde van 5000 euro, waarmee je professioneel advies, onderzoek of procesbegeleiding kan inkopen.

Voor wie?

Je moet aan deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een voucher:

  • je bent eigenaar van het monument of je bent initiatiefnemer met toestemming van de eigenaar;
  • het project heeft betrekking op een rijksmonument of een gemeentelijk monument;
  • het monument is gelegen in de provincie Noord-Brabant;
  • het project wordt uitgevoerd door een daartoe deskundige derde.

Opgelet: eigenaars van woonhuizen komen voor deze subsidie niet in aanmerking.

Maximumbedrag 15.000 Euro

De subsidie voor de voucherregeling is van de provincie Noord-Brabant. ErfgoedLAB is altijd eerste contactpersoon en doorgeefluik. Je kan voor maximaal 3 verschillende processtappen een voucher aanvragen. Lees meer over de details en de voorwaarden op de website van provincie Noord-Brabant.

Hoe vraag je een voucher aan?

Het traject voor een voucher bestaat uit maximaal vijf stappen.

Stap 1: intake

Om een beeld te krijgen bij jouw initiatief, het monument en je vraag starten we altijd met een intake. Daarvoor vul je het online intakeformulier in en verzend je via WeTransfer de nodige bijlagen naar rhanssen@erfgoedlabbrabant.nl

Stap 2: kennismakingsgesprek

Na het doornemen van het intakeformulier en de achtergrondinfo uit de bijlagen, nemen we binnen de werkweek contact op voor een kennismakingsgesprek.

Eerste beslissing door Erfgoedlab

Op basis van de beschikbare informatie na de intake en het kennismakingsgesprek neemt Erfgoedlab een eerste beslissing in het proces. Er zijn twee opties: je kan niet bij ons terecht, waarbij we beargumenteren waarom. Of je gaat naar de volgende stap in het proces, waarbij we je laten weten of wij je willen uitnodigen om de casus te bespreken in de versnellingskamer en of we een positief advies kunnen afgeven voor de aanvraag van de voucher.

Stap 3: versnellingskamer (optioneel)

Het doel van de versnellingskamer is om in een kort tijdsbestek inzichtelijk krijgen waar het project staat en welke concrete stappen ondernomen kunnen worden om het proces van herbestemmen een fase verder te brengen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je direct advies, tips en toegang tot het netwerk van ter zake kundige organisaties en experts.

Na de versnellingskamer krijg je van ons een samengevat advies en een aanbeveling om de voucher aan te vragen.

Stap 4: aanvraagformulier provincie

De laatste stap in de aanvraag van de regeling voor een voucher is het aanvraagformulier invullen. Het is de provincie Noord-Brabant die vervolgens de beslissing neemt, rekening houdend met het advies van Erfgoedlab.

Stap 5: afsluiting

Heb je de voucher ingezet? Na afloop van het project ontvangen wij graag het rapport en de resultaten van de inzet van de voucher. En sluiten we het traject graag af met een laatste persoonlijk gesprek om ook wat jij geleerd hebt, mee te kunnen nemen in ons proces.

Dit plan liever in pdf lezen? Download het hier

decoration