1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat zijn stakeholders?

Stakeholders zijn de verschillende partijen waarmee je te maken krijgt als je gaat herbestemmen. Het is van belang dat zij (in)direct jouw project ondersteunen want daarmee vergroot je de slaagkans. Inventariseer zo vroeg mogelijk de partijen die voor jouw herbestemming relevant zijn, welk belang ze hebben en wat hun eventuele bezwaren zijn.

Waarom heb je het nodig?

Herbestemmen heeft de expertise, goedkeuring en ondersteuning van veel partijen nodig. Dit type projecten doe je samen of je doet het niet. Zonder draagvlak krijg je protest, worden plannen afgekeurd, verlies je geld en energie. Betrek dus in een vroegtijdig stadium de omwonenden en vergeet vooral ook de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren van je gemeente niet. Een goede communicatie naar alle partijen, geeft je voorsprong en versnelt je proces.

Wie kan je hiermee helpen?

De eerste analyse doe je zelf. Maak een lijstje van betrokken partijen, met jouw inschatting hoe ze naar het project kijken. Aannames die je daarna gaat checken. Zie je ergens een probleem opduiken? De gemeente, een gespecialiseerd communicatiebureau of een projectbegeleider kunnen draagvlak helpen opbouwen en/of bewaken.

Aanvullende informatie

Vergeet de buren en de gebruikers niet

Je directe ambassadeurs zijn de omwonenden en de gebruikers van het gebouw. Ze kunnen je veel informatie verschaffen. Wat vinden zij van het gebouw? Waar hebben ze behoefte aan in hun buurt? Misschien zijn ze bang voor overlast, waar jij dan weer op kan anticiperen. Zo zijn akkefietjes opgelost voordat ze escaleren.

De waarheid ligt ergens in het midden

Bij een herbestemming kijk je zowel vooruit als terug in de tijd. Je maakt gebruik van de oorspronkelijke architectuur en brengt daarop een nieuwe laag aan waardoor de oude waarde behouden blijft en het het monument geschikt wordt voor nieuwe functies en ook waarde heeft voor de toekomst. Behoud door ontwikkeling noemen we dat. DIt is een proces dat soms zowel concessies vraagt van de voorstanders van het behoud van het oude, als de initiatiefnemers van het nieuwe.