1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat bedoelen we met onderhoud en restauratie?

Onderhoud en restauratie worden vaak in 1 adem genoemd, maar het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Onderhoud is periodiek, meestal jaarlijks, en gaat over kleinere werken. Restauratie zijn werkzaamheden van een grotere omvang, die je om de 10 à 20 jaar doet.

Waarom heb je het nodig?

Om je monument in een goede bouwkundige staat te houden, heb je onderhoud en restauratie nodig. Het onderscheid is belangrijk, omdat het juridisch en financieel andere situaties zijn. En ook nà een herbestemming is het belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen. Stel dat je pand snel alweer in verval raakt, krijgt je reputatie een grote deuk en is de kans klein dat partners en overheden je opnieuw geld toestoppen.

Wie kan je hiermee helpen?

Voor het juridische aspect is de gemeente je eerste contactpersoon. Zij kunnen je meer uitleg geven of er een (omgevings)vergunning nodig is en of er in jouw geval wet- en regelgeving is om rekening mee te houden. Een overzicht van financieringsmogelijkheden bij onderhoud en restauratie vind je bij het Restauratiefonds.

Aanvullende informatie

Wet- en regelgeving

Regulier onderhoud kan zonder vergunning worden uitgevoerd, maar bij een monument ben je al snel vergunningsplichtig. Hiervoor kun je dus het beste altijd contact opnemen met de gemeente of de vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl

Bij verbouwingen is het Bouwbesluit 2012 in beginsel van toepassing. Dit betekent dat hier bij een verbouwing zoveel mogelijk aan voldaan moet worden.

Gebruik restauratieladder om keuzes te maken

De Restauratieladder biedt een leidraad voor het maken van de juiste keuzes bij de ingrepen aan je monument. Stichting ERM vatte alle informatie samen op hun website: klik hier door.