1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is het?

Gebeurt er al heel lang niets meer in je monument? Dan spreken we over leegstand. Tijdelijk gebruik is een mogelijke oplossing voor leegstand, waarbij je je monument tijdelijk een andere functie geeft.

Waarom is het interessant voor je herbestemming?

Leegstand en tijdelijk gebruik voegen een extra dimensie toe aan je herbestemming. Is er door leegstand extra tijdsdruk voor je herbestemming? Biedt tijdelijk gebruik je ruimte om kosten te financieren? Helpt het verval voorkomen? Kan de buurt het gebouw tijdelijk gebruiken of ontdekken om nieuw eigenaarschap te creëren? Ga met deze vragen aan de slag om te beslissen of je hier wat mee kan doen.

Wie kan je hiermee helpen?

Het kennisdossier tijdelijk gebruik is een goed vertrekpunt, om vervolgens te bepalen welke partners je nodig hebt. De gemeente zal er altijd één zijn.

Aanvullende informatie

Extra inzet met kerkenvisies

Herbestemming en leegstaande kerken: een topic dat steeds meer op de agenda komt. Sinds begin 2019 is er extra budget beschikbaar om een kerkenvisie op te stellen: een gezamenlijke visie van gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken inwoners.

Tijdelijk gebruik? Bestemmingsplan checken!

Bestemmingsplannen zijn niet ingericht voor herbestemmingen, maar ook voor tijdelijke bestemmingen is dit een belangrijk struikelblok. Slechts één adres: jouw gemeente.

Onderhoudsplicht

Wat mag en kan er als je een monument hebt? De Rijksdienst geeft je een overzicht van de verplichtingen. Een daarvan is de onderhoudsplicht: “Als eigenaar van een monument kunt u in principe niet verplicht worden uw monument te onderhouden. Wel kunt u verplicht worden om (conserverende) maatregelen te nemen, bijvoorbeeld bij ernstig verval” aldus de Rijksdienst. Neem zeker een kijkje op hun website voor meer informatie.

Subsidie wind- en waterdicht maatregelen

Serieus werk maken van je herbestemming, maar loert ernstig verval om de hoek? Voor tijdelijke maatregelen die je monument wind- en waterdicht maken, is er subsidie beschikbaar.