1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is een marktverkenning?

Bij een marktverkenning worden de lokale economische, culturele en maatschappelijke kansen voor jouw monument in kaart gebracht. Het antwoord op de vragen: “waar is vraag naar en wat is een passende nieuwe functie?”. De historische en huidige functie zijn het vertrekpunt van je marktverkenning. Het gebouw, de buitenruimte, de ligging en locatie vormen de randvoorwaarden van de nieuwe functie.

Waarom heb je een marktverkenning nodig?

Om te weten welke meerwaarde je monument heeft voor de omgeving en om te weten wat er in die omgeving past. In het buitengebied ga je bijvoorbeeld andere dingen doen dan in hartje Den Bosch. Als er te grote beperkingen zijn voor een bepaalde functie, kan je die al van het lijstje schrappen. De marktverkenning somt de randvoorwaarden op voor het slagen van de nieuwe functies die je hebt onderzocht.

Wie kan je hiermee helpen?

Je oor te luister leggen bij de gemeente is een goed vertrekpunt. Voor verschillende Brabantse gemeenten heeft House of Leisure voor verschillende gemeenten een kansenkaart gemaakt met betrekking tot het leisure-aanbod. Verder is het een kwestie van zoeken en praten met mensen en organisaties over de economische en maatschappelijke situatie en kansen in de regio. Er zijn ook gespecialiseerde marktonderzoekbureaus die je hiermee kunnen helpen.

Aanvullende informatie

Tip: tijdelijk gebruik

Blijkt uit je marktverkenning dat de tijd nog niet rijp is voor wat je in gedachten had? Een monument van functie veranderen kan in verschillende stadia. In afwachting van een permanente invulling kan je de ruimte die je hebt tijdelijk voor iets anders gebruiken. Meer info over de voordelen daarvan vind je bij het onderwerp “leegstand en tijdelijk gebruik

Is de tijd rijp?

Het economische tij heeft een impact op jouw project, net zoals het draagvlak in de buurt bijvoorbeeld. Misschien helpt een meerjarenplan om bepaalde drempels te verlagen en kansen te stimuleren, om zo alsnog tot een herbestemming te komen. Herbestemmen is vaak geen sprint, maar een marathon.