1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is een bouwhistorisch onderzoek?

Een bouwhistorisch onderzoek levert inzicht in de bouwgeschiedenis en de historische waarde van je monument. Denk hier bijvoorbeeld aan de bouwstijl, de architect, etc. Het opgeleverde rapport geeft in woord en beeld een overzicht van de bouwkundige elementen en het belang daarvan voor onze geschiedenis.

Waarom heb je een bouwhistorisch onderzoek nodig?

Om de bouwhistorische kwaliteiten van je monument te kennen, doorslaggevend voor eventuele verbouwings- of herstelplannen. De belangrijkste bouwelementen blijven overeind, soms omdat je juridisch niet anders kan, soms omdat het zo beeldbepalend is. Het bouwhistorisch onderzoek is dus een belangrijk onderdeel bij het maken van je herbestemmingsplannen en geeft aanwijzingen voor het nemen van de juiste beslissingen.

Moet je in jouw proces een omgevingsvergunning aanvragen? Dan is een bouwhistorisch onderzoek bijna altijd verplicht. Hierop anticiperen bespaart je tijd. Om te weten of jij verplicht bent om een omgevingsvergunning aan te vragen: doe de vergunningencheck op de website van het Omgevingsloket of contacteer je gemeente.

Wie kan je hiermee helpen?

Een gespecialiseerde en onafhankelijke bouwhistoricus, die een rapport oplevert dat binnen de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 past. Onafhankelijkheid is belangrijk, zeker in de aanvraag van een omgevingsvergunning, om het rapport te accepteren. Anders kan je verplicht worden om opnieuw te beginnen.

Sommige gemeenten hebben bouwhistorische onderzoekers in dienst. Als dat in jouw geval niet zo is, kunnen ze je vaak wel adviseren in de zoektocht. De Bond van Nederlandse Bouwhistorici is een van de plekken om je zoektocht naar een expert te starten. Aangesloten onderzoekers worden gescreend zodat je altijd zeker bent dat een onderzoek dat door hen wordt uitgevoerd, aan de gestelde eisen voldoet.

Synoniemen bouwhistorisch onderzoek

Er zijn verschillende termen in de omgang voor dit type onderzoek: bouwhistorisch onderzoek of waardestellend onderzoek bijvoorbeeld. Soms is er ook sprake van cultuurhistorisch onderzoek. Afhankelijk van de invulling, wordt hiermee hetzelfde als het bouwhistorisch onderzoek bedoeld of gaat het net niet over het gebouw maar over de verhalen van de plek. Dat laatste heb je ook nodig, dus neem zeker een kijkje bij het onderwerp cultuurhistorisch onderzoek.

Verder is er ook nog zoiets als een bouwkundig onderzoek of bouwkundige staat. Dat is nog een ander type onderzoek, met een ander doel.