Herbestemmen

Eerste stappen bij een herbestemming

Geen enkel herbestemmingsproces is hetzelfde. Maar er zijn wel een aantal bouwstenen die je altijd nodig hebt. We sommen ze hieronder op, waarbij je kan doorklikken voor meer informatie.

Wij focussen op deze website op de initiatieffase van een herbestemming, die loopt van plan van aanpak tot en met concept.

Plan van aanpak

Een document dat ambities, doelen en idee├źn formuleert. Als houvast voor alles wat nog komt.

Onderzoek

Alle informatie die je nodig hebt om een keuze te maken, breng je tijdens je onderzoek in kaart.

Conceptontwikkeling

Afweging van de info die je in de vorige stap hebt verzameld, met als doel het meest haalbare idee te kiezen.

Business case

De nieuwe functie voor je monument ga je in deze stap inhoudelijk en financieel onderbouwen.

Waarom deze stappen?

Elk project is maatwerk. Toch moet je een aantal stappen doorlopen voor een succesvolle herbestemming: elk blokje op deze webpagina is een onderwerp dat je moet bekijken. Natuurlijk kan je heen en weer springen als je merkt dat je ergens opnieuw wil induiken.

Onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek levert inzicht in de bouwgeschiedenis en de historische waarde van je monument, bepalend voor verbouwings- of herstelplannen.

Icons8 library 80
Bouwkundig onderzoek

Een bouwkundig onderzoek zegt iets over de fysieke staat waarin je monument verkeert, met een lijst van bouwkundige en bouwfysische problemen als resultaat.

Icons8 foreclosure 80
Cultuurhistorisch onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek dekt vele ladingen. Wij focussen op de vroegere functie, de mensen die er woonden en werkten, de verhalen van de plek.

Icons8 view 80
Verkenning markt

Bij een marktverkenning worden de lokale economische, culturele en maatschappelijke kansen voor jouw monument in kaart gebracht.

Icons8 combo chart 80
Duurzaamheid

Alles wat te maken heeft met de energiehuishouding van je monument, van isolatie tot energieopwekking en minder verbruik.

Icons8 quick mode on 80
Wat moet je allemaal onderzoeken in de aanloop naar een herbestemming?

Leegstand en tijdelijk gebruik

Gebeurt er al heel lang niets meer in je monument? Dan spreken we over leegstand. Tijdelijk gebruik is een mogelijke oplossing voor leegstand.

Icons8 corridor 80
Wet- en regelgeving

Bij een herbestemming komen allerlei wetten en regels om de hoek kijken, van brandveiligheid tot bouwbesluit.

Icons8 law 80
Onderhoud en restauratie

Onderhoud en restauratie worden vaak in 1 adem genoemd, maar het zijn eigenlijk twee verschillende dingen.

Icons8 construction worker 80
Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een document waarin de gemeente beschrijft en verbeeldt wat er met alle bebouwing en percelen in de gemeente mag gebeuren.

Icons8 map editing 80
Case studies

Met case studies bedoelen we voorbeelden van reeds uitgevoerde herbestemmingen of van projecten die het niet gehaald hebben. Ook daar valt veel van te leren.

Icons8 landscape 80
Financiering en subsidies

Je financiering is het antwoord op de vraag hoe je de herbestemming van jouw monument gaat betalen. Hoe beter je hier zicht op hebt, hoe sterker je project.

Icons8 purse 80
Stakeholders en draagvlak

Stakeholders zijn de verschillende partijen waarmee je te maken krijgt als je gaat herbestemmen.

Icons8 user groups 80
Gemeente als partner

De gemeente is als vergunningverlener en handhaver een van de belangrijkste partners in je herbestemming.

Icons8 parliament 80