1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is een haalbaarheidsanalyse?

Een haalbaarheidsanalyse kent vele interpretaties en synoniemen (quick scan, etc.). Op deze website begrijpen we haalbaarheidsanalyse als volgt: alle onderwerpen die je in de onderzoeksfase hebt uitgespit, ga je nu samen op tafel leggen om zo de functie met het meeste potentieel te bepalen. Een van de manieren om dat te doen, is het maken van een SWOT analyse.

Waarom heeft jouw herbestemming een haalbaarheidsanalyse nodig?

Om zo efficiënt mogelijk de meest haalbare nieuwe functie te bepalen. Het onderzoek dat je in de vorige stap hebt gedaan, geeft je 101 ideeën die elk misschien wel zouden kunnen lukken. Door alle aspecten echter op tafel te leggen bij de haalbaarheidsanalyse, heb je een beter overzicht om de juiste combinaties te maken.

Heb je twee of drie ideeën die overblijven? Doe dan nog wat meer onderzoek, totdat je eentje hebt die er bovenuit steekt. Of schakel hulp in!

Wie kan je hiermee helpen?

Adviesbureaus, ontwikkelbedrijven en procesbegeleiders kunnen je met hun externe blik en ervaring helpen keuzes maken. De gemeente is ook hiervoor een slimme partner om mee aan tafel te gaan. Wil je al doorpakken naar de volgende stap, concept, dan zou je al vanaf hier kunnen samenwerken met een conceptontwikkelaar.

Aanvullende informatie

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt ieder jaar, van 1 oktober tot en met 30 november, subsidie beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek. Hier wordt de term breder geïnterpreteerd dan op deze website, dus informeer je zeker tijdig over de mogelijkheden. Meer info op deze webpagina van monumenten.nl