1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

De gemeente als partner

We weten allemaal wat een gemeente is :-) Maar voor jou is de gemeente een van de belangrijkste partners in je herbestemming. (Daarom willen we het toch even expliciet aanhalen)

Waarom heb je de gemeente nodig in je proces?

De gemeente heeft een sleutelrol bij herbestemmingen. Zij is vergunningverlener en handhaver. Daarnaast maakt ze beleid en bepaalt ze wat er in de bestemmingsplannen staat.

Weet dat je ook bij de gemeente terecht kan voor advies. De erfgoedambtenaren weten meer over het verhaal van een monument of kunnen aangeven wie je kan helpen om dit compleet te maken. Ook kunnen zij advies geven over mogelijke subsidies en ze hebben korte lijntjes met de gemeentelijke monumentencommissie. De monumentencommissie kijkt wat de effecten zijn van plannen op de cultuurhistorische waarden van een gebouw of gebied. Deze commissie heeft de wettelijke taak om de gemeente te adviseren over bouwplannen waar een monumentenvergunning voor nodig is en dit advies is doorgaans voorwaarden voor het succesvol indienen van een een omgevingsvergunningsaanvraag.

Wie bij de gemeente kan je helpen?

Indien de gemeente een erfgoed- of monumentenambtenaar heeft, is het raadzaam om hiermee vroeg in het traject contact op te nemen. Hij/zij kan je verder helpen in het proces. Indien er geen erfgoed- of monumentenambtenaar is, zal de medewerker van het klantcontactcentrum aangeven bij wie je hiervoor terecht kan.

Aanvullende informatie

Ga zo vroeg mogelijk langs bij de gemeente

Door vroegtijdig met de gemeente in gesprek te gaan, kan besproken worden wat er globaal niet en wel kan bij de herbestemming. Dit draagt bij aan een vlottere vergunningverlening.

Daarnaast is het raadzaam om de inhoud van de uit te voeren onderzoeken, zoals een bouwhistorisch onderzoek, met de gemeente af te stemmen. De gemeente is immers de partij die straks het onderzoek zal beoordelen in het kader van de vergunningverlening.

Raadpleeg het planoverleg

Het Monumentenhuis Brabant biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Brabant de mogelijkheid om ingrijpende restauratie- en herbestemmingsplannen voor rijksmonumenten vroegtijdig te bespreken. Het ‘Planoverleg’ is speciaal bedoeld voor gemeenten, architecten en monumenteigenaren met als doel de kwaliteit van het plan te verbeteren en eventuele knelpunten vroegtijdig te signaleren.