1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat verstaan we onder financiering in de onderzoeksfase?

Je financiering is het antwoord op de vraag hoe je de herbestemming van jouw monument (eventueel gekoppeld aan een restauratie, verduurzaming of aankoop) gaat betalen. Ga je hiermee aan de slag? Breng zoveel mogelijk financieringsbronnen in kaart. Van subsidies van overheden tot private fondsen, en van laagrentende leningen voor monumenten en verduurzamingsprojecten tot investeringen, donaties, crowdfundingscampagnes of het realiseren van tijdelijke (huur)inkomsten.

Waarom moet je je financiering grondig onderzoeken?

Hoe beter je zicht hebt op potentiële financieringsbronnen, hoe sterker je business case wordt. Hoe vroeger je dit in kaart brengt, hoe sneller je de juiste, realistische keuzes kan maken. Tekenen en rekenen gaan immers hand in hand.

Wanneer de (huur)opbrengsten niet kostendekkend zijn, is er sprake van een ‘onrendabele top’. Bij de herbestemming van (rijks)monumenten is dat relatief vaak het geval. Dit komt mede omdat de kosten voor restauratie, onderhoud en herbestemmen door de beperkingen van een monumentenstatus vaak duurder zijn dan bij een regulier pand. In zo’n situatie kan bijvoorbeeld een subsidie, een (laagrentende) lening van het Restauratiefonds of een schenking een (gedeeltelijke) oplossing zijn.

Wie kan je hiermee helpen?

Het dossier financiering van de website herbestemming.nu is een goede en betrouwbare bron van informatie om je hier verder in te verdiepen. Verder zijn er heel wat experts die je kunnen verder helpen met dit thema:

Financiële experts en ervaringsdeskundigen die al een herbestemming achter de rug hebben, gaan je ook vaak goede tips en aanknopingspunten kunnen geven. Verder zijn er natuurlijk ook subsidieadviesbureaus die je de weg kunnen wijzen in het woud van rijkssubsidies en private fondsen.

Aanvullende info

Online vind je heel wat informatie terug over de subsidieregeling “stimulering herbestemming monumenten