1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is een concept?

Het ontwikkelen van een concept betekent dat je de functie die je in de haalbaarheidsanalyse hebt gekozen, concreet gaat uitwerken. De stap na het idee en voor de realisatie van een herbestemming dus. Het concept verpakt je gekozen idee in een goed verhaal, met een sterke onderbouwing op basis waarvan je beslissingen kunt nemen en die je ten uitvoer kunt brengen. De toekomstige gebruikers en de historische betekenis van de plek en je monument staan centraal.

Waarom heb je een concept nodig?

Het concept vormt de basis voor alle activiteiten en vervolgstappen van je herbestemming. De architectuur van het gebouw, het design van je interieur, tot de uitwerking van de nieuwe functie(s) en de onderliggende businesscase,... ze passen allemaal binnen je concept. Met dit document kan je bovendien ook andere stakeholders informeren en interesseren om samen te werken aan de realisatie van je herbestemming.

Wie kan je hierbij helpen?

Conceptontwikkelaars: integrale denkers met een brede visie en een goede kijk op trends en ontwikkelingen. Ze presenteren zich in allerlei soorten en maten. Er zijn gespecialiseerde bureaus in het ontwikkelen van belevingsconcepten, formulebedenkers op het gebied van zorg-, horeca- of retailconcepten, ontwerpers en architecten, reclamebureaus en communicatiebureaus.

Aanvullende informatie

Een concept realiseren in de praktijk

Een concept realiseren, doe je aan de hand van de volgende stappen:

1. Omschrijving: Een algemene omschrijving van de ideeën, het concept en het plan.

2. Doelstelling: Een SMART doelstelling wat je wil behalen met dit concept.

3. Design: Een impressie van hoe het concept eruit komt te zien.

4. Proces: Welke stappen moeten worden doorlopen om het concept uit te voeren en wie heb je nodig?

5. Planning: Welke acties moet je wanneer uitvoeren om tot een goed resultaat te komen?

6. Kosten: Wat zijn de totale kosten om dit concept te realiseren?

7. Risico’s: Waar liggen de risico’s bij het uitvoeren van het concept?

8. Resultaat: Wat is het uiteindelijke verwachte resultaat en hoe staat dit in verhouding tot de kosten (kwantitatieve gegevens).

9. Verhaal (pitch): De kartrekker vormt bovenstaande punten tot een verhaal met het juiste publiek, op het juiste tijdstip en de juiste inhoud.