1. Plan van aanpak
  2. Onderzoek
  3. Conceptontwikkeling
  4. Business case

Wat is een bouwkundig onderzoek?

Een bouwkundig onderzoek brengt de bouwkundige staat van je gebouw in kaart. Denk bijvoorbeeld aan de fundering, het dak- en de gevelconstructies,... Het zegt dus iets over de fysieke staat waarin het monument verkeert, met een lijst van eventuele bouwkundige en bouwfysische problemen als resultaat.

Waarom heb je een bouwkundig onderzoek nodig?

Om te weten wat je moet restaureren en onderhouden. Gecombineerd met het bouwhistorisch onderzoek heb je enerzijds scherp wat er verbouwd kan worden en anderzijds geeft het je aanknopingspunten voor toekomstige aanpassingen en gebruiksmogelijkheden van het monument. De nieuwe functie komt voort vanuit het gebouw. Als daar geen match is, kunnen de kosten hoog oplopen. Met een bouwkundige staat, gecombineerd met je bouwhistorisch onderzoek, ben je beter voorbereid om de juiste beslissingen te nemen.

Hoe vroeger je een bouwkunstige staat in handen hebt, hoe beter. De graad van verval heeft een direct effect op jouw kostenplaatje en het helpt de urgentie van de herbestemming in beeld te brengen (als het omvalt, is het te laat zeg maar).

Wie kan je hiermee helpen?

De Monumentenwacht voert bouwkundige inspecties uit. Er zijn ook aannemers, architecten en bouwbedrijven die de bouwkundige staat kunnen vaststellen. Marktpartijen die de juiste expertise hebben, zullen dit ook op hun website vermelden. Zoek een expert met kennis van zake om een correct resultaat te bekomen. Laat bouwtechnisch onderzoek altijd door een onafhankelijke partij uitvoeren, dus niet dezelfde partij die de restauratie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Aanvullende informatie

Bouwkundige staat is geen offerte

Om de precieze kost van de werken te kennen, moet je op basis van dit rapport een bestek laten opstellen. Wie kan dat voor jou doen? Een architect en/of een bouwbedrijf.

Tip: werk samen met voormalige beheerder of eigenaar

De voormalige beheerder of eigenaar heeft inzicht in de sterke en zwakke punten van het pand of complex. Een goede samenwerking met deze persoon vereenvoudigt de technische inventarisatie.

Aanvullende specificaties van je gebouw

Afhankelijk van de expert die je bouwkundig onderzoek uitvoert, is het rapport beperkt of uitgebreid. Belangrijk voor je herbestemming zijn ook de staat van vervuiling, brandveiligheid, de installaties, het draagvermogen van vloeren, oppervlakte van de ruimtes,.. Stem dit op voorhand af voor de expert te werk gaat of vul deze aspecten bij je onderzoek aan.

Asbestonderzoek nodig?

Asbest is een bouwmateriaal dat in het verleden vaak werd gebruikt. Ook bij jouw monument? Een asbestonderzoek brengt de situatie in kaart. Volgens de wet moet je hiervoor een erkend bedrijf inschakelen.