ErfgoedLAB stopt

In 2018 is het ErfgoedLab Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant van start gegaan om beweging te stimuleren mbt het herbestemmen van monumenten. Hieraan werd een subsidieregeling gekoppeld waarbij initiatiefnemers gebruik kunnen maken van vouchers voor onderzoek herbestemming monumenten. De afgelopen jaren hebben vele tientallen initiatiefnemers hun weg naar het hulploket weten te vinden en in ca 60 gevallen zijn er vouchers uitgereikt op basis waarvan men specialistische hulp kon inhuren.

Vanwege een koerswijziging in het beleid heeft de provincie besloten ErfgoedLab Brabant niet verder voort te zetten. Vanaf 1 januari 2021 komt daarmee een einde aan de activiteiten van ErfgoedLab Brabant. Wij danken alle relaties voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen jaren en wensen alle initiatiefnemers veel succes met hun herbestemming. Voor verdere vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, mevrouw A. Speckens aspeckens@brabant.nl.

Naar welke info ben jij op zoek?

Informatieloket voor herbestemmen

Een monument herbestemmen, hoe gaat dat in zijn werk? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wie heeft de juiste informatie? Elke herbestemming is een unieke reis, met een aantal verplichte haltes. Erfgoedlab Brabant wijst je de weg. We maken het proces inzichtelijk en verwijzen je door naar de juiste partijen en informatie. Heb je een gemeentelijk monument of een rijksmonument? Dan kom je in aanmerking voor drie vouchers (ter waarde van in totaal € 15.000,-) om extra expertise in te huren.

Eerste stappen bij een herbestemming

Een nieuwe functie zoeken voor een monument? Dan begin je bij deze vier stappen.

Plan van aanpak

Een document dat ambities, doelen en ideeën formuleert. Als houvast voor alles wat nog komt.
bekijk de onderwerpen

Onderzoek

Alle informatie die je nodig hebt om een keuze te maken, breng je tijdens je onderzoek in kaart.
bekijk de onderwerpen

Conceptontwikkeling

Afweging van de info die je in de vorige stap hebt verzameld, met als doel het meest haalbare idee te kiezen.
bekijk de onderwerpen

Business case

De nieuwe functie voor je monument ga je in deze stap inhoudelijk en financieel onderbouwen.
bekijk de onderwerpen

Herbestemmen: hoe vergroot je je kans op slagen?

Als je de bovenstaande vier stappen volgt en binnen elke stap alle onderwerpen kan afvinken, maximaliseer je je kans op slagen. Uiteraard is elk herbestemmingsproject uniek en vergt het maatwerk. Maar dit zijn de grootste gemene delers die in nagenoeg elk proces aan bod komen.

Wil je weten hoe je een herbestemming aanpakt?

Lees er hier alles over

Heb je een vraag over het herbestemmen van een monument?

Bij het herbestemmen van een monument kun je heel veel kanten op. Welke richting is voor jou een goede keuze? Waar begin je mee? ErfgoedLAB Brabant zet je op het juiste spoor.

ErfgoedLAB Brabant: onafhankelijk en kosteloos informatieloket

ErfgoedLAB Brabant is het Brabantse informatieloket voor vragen over het herbestemmen van monumenten. Iedereen kan bij ons terecht voor informatie: particulieren, stichtingen, parochies, overheden,... We nemen je proces nooit over, maar wijzen je zo snel mogelijk de weg naar de juiste informatie en kunnen de aanloop naar je herbestemming versnellen door de inzet van vouchers met een waarde van € 5.000,- per stuk.

Partners

Provincie Brabant
Monumentenhuis
Erfgoed Brabant
RCE
Monumentenwacht
Restauratiefonds
Monumenten Beheer Brabant
House of Leisure